inmode.lt

Naudojimo sąlygos

2020 Gruodis


Svetainė www.inmode.lt [toliau – Svetainė] yra valdoma VšĮ „Arkos dailės galerija“, juridinio asmens kodas 126122090, registracijos adresas Aušros Vartų g. 7, Vilnius, už duomenų apsaugą atsakingo asmens kontaktai: support@inmode.lt.

Šios naudojimo sąlygos [toliau – Sąlygos] reglamentuoja Vartotojo (toliau – Vartotojas) naudojimąsi ir naršymą Svetainėje, įskaitant bet kurį jos podomenį ir / arba skyrių; taip pat Svetainės teikiamas paslaugas ir / arba produktus [toliau – Paslaugos], kurios apima turinio atsisiuntimą ir naudojimą.

Prieiga prie šios Svetainės ir jos naudojimas reiškia, kad Vartotojas perskaitė ir sutinka laikytis šių Sąlygų be išimties. Jei Vartotojas nesutinka su Sąlygomis arba prieštarauja bet kuriai šių Sąlygų daliai, Vartotojas negali naudotis Svetaine.

Inmode.lt bet kuriuo metu gali keisti Sąlygas, todėl rekomenduojama, kad Vartotojas reguliariai peržiūrėtų Sąlygas. Šių Sąlygų pradžioje nurodoma naujausia šių Sąlygų atnaujinimo data, kartu pateikiant naujausius Sąlygų papildymus ir / ar pakeitimus, įsigaliojančias nuo paskelbimo datos.

Kai kurioms Svetainėje teikiamoms Paslaugoms gali būti taikomos specialios sąlygos arba nurodymai, su kuriais Vartotojas turi sutikti prieš rinkdamasis atitinkamą Paslaugą. Šias konkrečias sąlygas gali nustatyti Svetainė arba trečiosios šalys. Tokios specialios sąlygos taikomos papildoma prie Sąlygų ir pakeičia Sąlygas jei kyla konfliktų.

 1. Pristatymas
  Inmode.lt yra medijuotų meno modulių dalinimosi platforma veikianti open-source principu, skatinančiu vartotojų bendruomenę nemokamai dalintis potencialiomis būsimų meno kūrinių detalėmis, jiems reikalingais garso ir vaizdo elementais. Šios platformos tikslas padėti menininkams rasti tarpusavio bendradarbystės formas, naudotis jau sukurtais meno moduliais, kurių būsimo kūrinio autorius pats sukurųti negali ir skatinti kūrybiškumą, grįsta legaliais mainais.

 2. Tinkamumas Ši paslauga yra skirta naudotis ne jaunesniems nei 13 metų amžiaus žmonėms. Jei jums dar nėra 13 metų, negalite naudotis šios Svetainės teikiamomis paslaugomis ir produktais. Jei esate 13 metų ar vyresnis, pažadate, kad naudodamasis šios Svetainės Paslaugomis, nepažeisite jokių įstatymų ar kitų teisės aktų. Jei naudojatės Svetainės Paslaugomis įmonės, kompanijos, institucijos ar kito juridiinio asmens vardu, jūs patvirtinate, kad turita įgaliojimus susieti atstovaujamos organizacijos vardą su šiomis Sąlygomis.

 3. Paskyros ir registracija Kai naudojatės Paslaugomis, suteikdami Privatumo politikoje aptartus asmens duomenis, jūs turite galimybę Svetainėje susikurti paskyrą ir tapti Vartotoju. Tik prisiregistravę Vartotojai turi galimybę Svetainėje dalintis savo sukurtais meno moduliais su bendruomene arba viešinti meno kūrinius, kuriuose integruotas nors vienas iš Svetainės meno modulio. Registruoti vartotojai taip pat gali dalyvauti svetainės Forume. Tapdamas Vartotoju ir pateikdamas informaciją patvirtinate, kad ji yra tiksli ir tokia išliks ateityje. Taip pat siekdami suteikti jūsų paskyrai saugumą reikalausime jai sukurti slaptažodį. Bet kuri veikla, įvykdyta su prisijungtu Vartotoju, taps jo atsakomybe. Jei kadanors jūsų paskyra taps nesaugi, nedelsdami mus informuokite el.paštu support@inmode.lt
  Pastaba: parsisiųsti meno modulius gali tiek registruoti, tiek neregistruoti Vartotojai.

 4. Ribota licencija naudotis Paslaugomis (net ne meno moduliais) Su sąlyga, kad ir toliau laikysitės šių Sąlygų, suteikiame jums leidimą naudotis Paslaugomis tik jūsų asmeniniam naudojimui.

 5. Meno modulių licencija Viena iš geriausių Svetainės savybių leidžia jums ieškoti, peržiūrėti ir nemokamai atsisiųsti meno modulius, kuriuos įkėlė „Inmode“ vartotojai. Meno modulius galite atsisiųsti ir naudotis vadovaudamiesi „Inmode“ licencija. Su licencija raginame susipažinti šių Sąlygų 5.1 punkte.
  • 5.1. Licencija
   Inmode meno moduliai yra skirti naudoti nemokamai. Tai atspindi mūsų licencija.
   – Visi meno moduliai gali būti parsisiųsti ir naudojami nemokamai.
   – Komerciniams ir nekomerciniams tikslams.
   – Nereikia jokio leidimo (nors autorystės prikyrimas vertinamas!)
   Draudžiama:
   – Parduoti meno modulius be reikšmingų pakeitimų.
   – Surinki Inmode meno modulius ir juos naudoti panašioje ar kokurencingoje platformoje.
 6. Vartotojo turinys
  JŪSŲ VARTOTOJO TURINYS, ĮSKAITANT JŪSŲ ĮKELTUS MENO MODULIUS Į SVETAINĘ, PRIKLAUSO JUMS.
  Svetainė nepretenduos į Vartotojo turinio nuosavybės teises – jis 100% priklauso jums.

  Jūs suteikiate mums visuotinę, neišimtinę, nemokamą liceciją (su teise sublicencijuoti) laikyti, saugoti, perduoti, rodyti, pritaikyti, atlikti, dauginti, modifikuoti, versti ir platinti jūsų Vartotojo turinį (visą arba atskirai) bet kokiais (dabar jau žinomais arba plėtojamais) medijų kanalais. Jūs suprantate, kad mes nemokėsime už jūsų meno modulių naudojimą ir jad jūsų meno moduliai bus prieinami visuomenei, nepriskiriant jiems jūsų autorystės.

  Kai įkeliate meno modulį į Svetainę, sutinkate, kad mes jį viešai skelbsime ir leisite jį atsisiųsti ir naudoti kitiems Inmode.lt vartotojams.

  Jūs esate atsakingas už savo Vartotojo turinį ir visas pasekmes, atsirandančias dėl to, kad įkėlėte ar paskelbėte Vartojo turinį mūsų Svetainėje. Kiekvieną kartą įkeldami ar paskelbdami turinį, mums pareiškiate ir garantuojate, kad:
  i – jūs esate Vartotojo turinio kūrėjas ir savininkas arba turite visas būtinas kitų žmonių ar įmonių teises naudoti ir leisti kitiems vartotojams naudoti jūsų Vartotojo turinį paslaugoje kaip numatyta šių Sąlygų 6 skyriuje.
  ii – jūsų Vartotojo turinys nepažeidžia jokių trečiųjų šalių teisių, įskaitant autorių teises ir kitas intelektinės nuosavybės teises, privatumo teises, viešumo ar moralės teisės. Kitaip tariant, jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad jūsų Vartotojo turinyje yra origininalūs meno moduliai ir prieš juos įkeldami ar paskelbdami Vartotojo turinyje, turite visus reikiamus trečiųjų šaliųleidimus, jeigu jie reikalinti.

  Jūs sutintate nereikšti pretenzijų mums dėl to, kad bet kuriuo metu galime pašalinti, redaguoti, demonstruoti ar blokuoti bet kokį jūsų Vartotojo turinį apie tai iš anksto nepranešę dėl bet kokios priežasties, įskaitant jei manome, kad Vartotojo turinys pažeidžia šias Sąlygas arba yra prieštaringas.

 7. Draudžiamas elgesys
  Naudodamiesi Svetaine sutinkate, kad:
  • nesinaudosite Paslaugomis jokiais nelegaliais tikslais ar pažeidžiant įstatymus ir/ar kitus teisės aktus;
  • neskatinsite kitų pažeisti trečiųjų šalių teises, įskaitant intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą arpasisavinimą;
  • neįkelsite, neskelbsite ir kitaip neviešinsite neteisėto, šmeižiančio, prieštaringo, pornografinio, grasinančio, keliančio neapykantą Vartotojo turinio;
  • nesikišite į mūsų Paslaugos veikimą ar kito vartotojo naudojimąsi Paslauga (tai reiškia, kad negalite įkelti ir platinti virusų, reklaminių žinučių, propagandos, šnipinėjimo programų, nepageidaujamų pasiūlymų ar akcijų;
  • neatlikinėsite apgaulingos veiklos, pavyzdžiui, neapsimetinėsite kitu asmeniu ar nemeluosite savo asmeninių duomenų tikslumo;
  • nepardavinėsite meno modulių kopijų, prieš tai reikšmingai ar prasmingai jų nemodifikuodami ar neįtraukdami į kitus modulius. Minimalios korekcijos (retušavimas, dydžio keitimas, garso tildymas ir t.t.) nevertinamos kaip meno modulio modifikacija. Meno modulius draudžiama reprodukuoti ant fizinių objektų su tikslu juos parduoti;
  • nekopijuosite Svetainės išvaizdos, veikimo, neatsisiųsite, nekopijuosite, nemodifikuosite, neplatinsite, neatliksite ar nenaudosite Svetainėje publikuotų meno modulių, norėdami sukurti panašią ar konkurencingą paslaugą arba pridėti meno modilius prie esamos panašios ar konkurencingos paslaugos;
 8. Paskyros pašalinimas
  Pažeidus bet kurią iš šių Sąlygų, jūsų leidimas naudotis Svetaine bus automatiškai panaikintas.

 9. Privatumo politika
  Prašome atidžiai perskaityti Privatumo politikos taisykles. Jos yra suprantamos kaip neatsiejama Sąlygų dalis.