inmode.lt

APIE PROJEKTĄ

INMODE.LT – interaktyvi meno modulių birža (IMMB).

Meno reprezentacija jau seniai įsiveržė į skaitmenines platybes, ženklindama fizinės meno rodymo(si) lokacijos poreikio pokytį ir įtaką vartotojo įpročiams. Meno kūrimas neatsilieka judėdamas iš materialaus būvio į tinklišką ir neapčiuopiamą teritoriją.

Virtuali duomenų ir skaitmeninių medijų meno kūrimo įrankių saugykla INMODE.LT veikia kaip interaktyvi atviro kodo (open source) dalijimosi platforma, kurioje registruoti vartotojai gali talpinti savo siūlomus skaitmeninius modulius (vaizdus, garso, vaizdo įrašus ir pan.), pasitelkdami rekomenduojamus skaitmeninius įrankius bei naudingas nuorodas į atvirai prieinamas kūrimo programas, kurti ir vystyti savo projektus.

Atvirai prieinama laboratorija suteikia „žaliavos“ ir instrumentų (funkcijų) inovatyviems medijų meno kūriniams. Platformos turinį sudaro dalijimasis patirtimi, modulių talpinimas, meno projektų kūrimas.

INMODE.LT baze galima naudotis individualiam projektui (modulius pritaikant savo kūrybinėms reikmėms), bendradarbiauti su kitais platformos dalyviais (siūlyti idėją bendram įgyvendinimui, idėja+techninis išpildymas). Vartotojai skatinami dalintis gerąja patirtimi įkeliant mokomąją medžiagą (angl. tutorials), kuria remdamiesi kiti autoriai galėtų plėsti savo žinias apie skaitmeninį meną. Svetainėje galima rasti skiltį su nuorodomis į legalius ir atvirus portalus, kuriais naudodamiesi autoriai gali toliau dirbti.

INMODE.LT funkcionuoja kaip interaktyvus tarpdisciplinis tinklas disponavimui medijomis, komunikacijai, sąveikai pagal kompetencijas, įgūdžius ir idėjas.

Projektą įgyvendina galerija „Arka“, finansuoja – Lietuvos kultūros taryba.